Biljartbal in kut amateur hoer amersfoort

biljartbal in kut amateur hoer amersfoort

Misschien meer bankjes, want in de zomer is het nogal druk, constateert ze. De foto-expositie vindt ze heel leuk. Ze staat er zelf ook op. Mam je staat op de foto in het Wijkpark, riep haar dochter toen ze thuis kwam. Heee dat is mijn moeder!

Ze vindt het een goed idee om dit soort dingen te doen in het Wijkpark. Ze geven toch iets extra s. Antonia laat haar vier papegaaien genieten van het gras en het groen. Maar dat is niet alles. Ze heeft er thuis nog zeven zitten en er is er nog één op komst.

Het zijn dakloze vogels die ze opvangt. Alleen de vier die ze nu bij haar heeft, zijn van begin af door haar zelf opgevoed. Ze zijn nu zestien maanden oud.

Ze zijn in de kleutertijd, legt Antonia uit, dus ze zijn nogal lastig en eigenwijs. Ze proberen van alles uit! De oudste papegaai is vijftig jaar, dus dat is een hele leeftijd. Papegaaien opvoeden is een vak apart. Niet iedereen kan dat zomaar. Maar Antonia kan het wel, de papagaaien zitten gezellig krauwend en babbelend op haar arm en om haar heen.

Ied is het Arabische woord voor feest, maar het betekent ook terugkeren. Het is een dag die periodiek terugkeert. Het Offerfeest valt niet ieder jaar op dezelfde datum. De islamitische kalender volgt namelijk niet de stand van de zon, maar de stand van de maan. De kalender is elf dagen korter dan de zonnekalender en een islamitisch feest valt daardoor elk jaar elf dagen eerder.

Het grote feest of Iedul Adha wordt gevierd aan het eind van de pelgrimstocht of Hadj naar Mekka, op de tiende dag van de Hadj-maand. In de vallei van Mina, niet ver van Mekka, bren- gen de pelgrims die dag een offer, in navolging van Ibrahim Abraham.

Ibrahim was immers bereid zijn zoon te offeren en bewees daarmee zijn gehoorzaamheid. Elk jaar vieren moslims dit moment van absolute gehoorzaamheid door een schaap te slachten en eenderde daarvan aan de buren en aan vrienden te geven en nog eens eenderde aan de armen te schenken, om zo de liefde tussen de mensen te verspreiden.

Moslims mannen, vrouwen en kinderen gaan dan in nieuwe kleren, althans schone, naar de moskee of naar een publieke ruimte die voor het Ied-gebed is aangewezen. Omdat in Rotterdam niet zoveel moskees zijn, maken ze gebruik van scholen en islamitische centra of stichtingen. Sommige families laten hun kinderen snoepjes en lekkers uitdelen. Daarna gaan ze naar de officiële slagerij om hun Duimdrop Adrianaplein weg!!

Per 1 januari wil de deelgemeente de Duimdropcontainer op het Adrianaplein wegbezuinigen. Omwonenden, volwassenen en kinderen, zijn een handtekeningenactie begonnen tegen het weghalen van deze kindervoorziening en pleintoezichthouder. Bent u ze mis gelopen? Ga dan nog even langs de container om een handtekening te zetten.

Ze sluiten zich in gedachten aan bij hen die in Mekka zijn. Moslim-families en vrienden nodigen elkaar uit om samen te eten. Een bekende maaltijd is de Egyptische Fattah die van brood met soep, rijst en vlees of het Marokkaanse cous cous met vlees.

Voor sommige scholen, zoals Babylon, is het een vrije dag. Directeur Mieke der Kinderen vindt dat vanzelfsprekend: Wij zijn een openbare school en onze kinderen hebben het recht om hun feest te vieren. Het heeft ook geen zin om de school te openen zonder leerlingen. Meestal krijgen de kinderen die dag leuke cadeautjes en snoepjes of ijsjes. En er worden ook heel veel felicitatie-sms jes verstuurd naar moslims in binnen- en buitenland.

Ied Moubark aan iedereen, en niet te veel vlees eten. Bidden Iedere morgen om acht uur precies rijdt hij met zijn kar onze straat in. Hij heeft een oranje werkjas aan en een wit vechtpetje op zijn hoofd. In de kar heeft hij bezems, afvalbakken, vuilniszakken, een schop, een wieder, een papierprikker. Met enthousiasme gaat hij het vuil in onze straat te lijf.

Hij begint met het zwerfvuil. Voor het verkeer en voetgangers heeft hij geen aandacht. Als je hem groet zegt hij ook beleefd goedemorgen. Zonder op of om te kijken struint hij de straat af en ruimt alle rommel op die slordige mensen achteloos neergooien Soms gaat hij, als hij nog wat tijd over heeft, met zijn wieder het onkruid te lijf. Af en toe krijgt hij hulp van een collega die met een machine de dorre bladeren naar het midden van de weg blaast.

Rond het middaguur spreidt hij op het pleintje een schone vuilniszak uit, schuift de klep van zijn pet naar achteren en gaat, gericht op het oosten, zijn gebed doen. Staand, op knieën en af en toe voorover gebogen.

Links en rechts passeren mensen. Sommigen kijken wat verwonderd naar dit schouwspel; anderen lijken er mee bekend en lopen zonder op te kijken door. Zo te zien is hij zich niet of nauwelijks van de voorbijgangers bewust en concentreert hij zich volledig op Allah. Aan het eind van de dag gaat hij nog wel even op een bankje op het pleintje zitten. Misschien wel genieten van het resultaat van zijn werk. Een schone straat lijkt zijn trots.

Een enkele keer komt er iemand bij hem zitten en dan praten zij wat of zitten stil naast elkaar voor zich uit te kijken. Eigenlijk zou ik op het pleintje een monumentje geplaatst willen zien. Voor hem en zijn collega s. Een monument voor de straatvegers die elke dag maar weer onze rommel willen opruimen.

Er zijn meer voorbeelden van monumenten voor beroepsgroepen. Bijvoorbeeld de dokwerker, de dijkwerker, de drukker, de smid. Van oudsher hadden zij een sterk stedelijk karakter en droegen zo bij aan de vorming van het karakter van de wijk. Tot op de dag van vandaag houdt het huwelijk stand, maar door nieuwe ontwikkelingen en teruglopend kerkbezoek gaan er mogelijk toch nog veranderingen komen.

Josephkerk zelf werd in eerste instantie niet afgebroken. Wat men daarmee moest wist men niet, maar in Amsterdam was zo n kerk omgevormd tot poptempel Paradiso en dat leek het toenmalige Rotterdamse stadsbestuur ook wel wat.

Rotterdam was er nog niet rijp voor en zo verwerd de kerk tot een markthal, een supermarkt en een hangplek. De bewoners klaagden al een tijdje over de pisnissen in de zijkant van de kerk. Toen ook nog een stuk van de kerk naar beneden stortte, werd dat in een demonstratieve tocht naar het Stadhuis gebracht. Verder afglijden is de kerk bespaard gebleven en na afbraak is daarvoor de alom gewaardeerde Leeuwenhoek in de plaats gekomen.

Achter het oude gebouw verrees een nieuw Antonius-Binnenweg dat voldeed aan de eisen van die tijd. Om een volwaardige ingang voor het nieuwe gebouw te maken is een van de zijvleugels verwijderd. Voor het oude gebouw, dat direct aan de Nieuwe Binnenweg staat, is een andere bestemming gevonden. Voordat zij er gehuisvest konden worden moest het pand een grondige verbouwing ondergaan.

De majestueuze inrijpoort naar de binnenplaats sneuvelde en werd vervangen door een ruimte met grote ramen. De kapel werd afgebroken, maar is opnieuw vormgegeven op het plein achter het oude gebouw, in de vorm van een bomenrij met een klok in het midden. Eén van de bomen wordt hoger gehouden dan de andere en symboliseert de toren. De Augustinusschool met aangrenzend het klooster van de zusters Augustinessen is nog steeds een belangrijke pilaar voor de intellectuele vorming van jonge Oude Westenaren.

Maar de nonnen zijn er allang niet meer en ook het klooster heeft een andere functie gekregen. Sedert het vertrek van de nonnen is daar de Aktiegroep Het Oude Westen gehuisvest. De nonnen die er nog wel zijn, hoewel niet meer in functie, zijn de zusters van Liefde van Tilburg. Zij namen in het Schippersinternaat aan de Westersingel nummers over van de zusters van Amersfoort. In dit schippersinternaat, De Westersingel hebben hele generaties schipperskinderen, die door het zwervende bestaan van hun ouders niet thuis konden wonen, hun opvoeding genoten.

Veelal gingen ze op de Augustinusschool naar de lagere school. Ook dit internaat bestaat niet meer en de gebouwen zijn gerenoveerd en verbouwd tot luxe appartementen. Wat ook niet meer bestaat is het gebouw van Simeon en Anna, dat voor de West-Kruiskade lang beeldbepalend was. Hier zwaaiden de Dominicanessen van Voorschoten hun strenge scepter. Het was een bejaardenhuis zoals we dat tegenwoordig gelukkig niet meer kennen.

Door het vergrijzen van de bevolking en de veranderde visie op de zorg voor senioren moest het verhuizen naar een nieuw gebouw aan de Strevelsweg op zuid. Na de verhuizing is er door de toenmalige eigenaar het KVV nog tijdelijk een opleidingsschool voor verpleegkundigen en verzorgenden in gehuisvest. Door samenvoeging en concentratie van opleidingen voldeed het niet meer en werd het afgebroken.

Door acties van de bewoners is het uit de handen van een projectontwikkelaar gebleven en is daar het Wijkpark Oude Westen ontstaan. Het heilig hartbeeld in het midden van het park is eigenlijk het enige wat ons nog herinnert aan het roemruchte verleden. Een ander ijkpunt op de West- Kruiskade was de St. Op oude foto s zien we hoe trots de torenspits domineert in het straatbeeld. De religieuze ontwikkelingen van de jaren zestig van de vorige eeuw noopten het kerkbestuur om uit te kijken naar een samenwerking.

Van alle rooms-katholiek locaties in Het Oude Westen was dit waarschijnlijk de meest elitaire. De nonnen die het hier voor het zeggen hadden waren van de orde van JMJ Jezus Maria Jozef uit den Bosch en tot ver in de vorige eeuw was het de gewoonte om onderling Frans te spreken. Het gebouw zelf bestond uit een voorgevel met achtervleugels. Aan de voorkant woonden kapitaalkrachtige senioren uit Rotterdam, uiteraard van RK-huize.

De vraag naar de voorkant was zo groot dat belangstellenden zich al vrij vroeg inkochten. Het ontbrak deze bewoners dan ook aan niets en dat was in een schril contrast met de bewoners van de achtervleugels. Het bestuur van Antonius-Binnenweg voelde de tijdgeest goed aan en heeft het huis in de tweede helft van de vorige eeuw omgevormd. Toen in de tweede helft van de jaren dertig de Amerikaanse swingjazz in Rotterdam populair werd, kregen de schaars aanwezige Surinamers in de gaten dat in de Hollandse horeca als Amerikaanschen neger goed te verdienen was.

In november 36 ging het Negro-Palace Mephisto open, met twintig Surinamers in de bediening en Frits Blijd als portier buiten op de Binnenweg. Binnen speelde de wild swingende band van de Surinaamse trompettist Theodorus Kantoor, alias Teddy Cotton, de sterren van de hemel voor een wit publiek en een blanke baas.

Samen met portier Frits Blijd kwam hij in als verstekeling op de ss. In september 37 trad ie voor het eerst op in Negerpaleis Mephisto, en niet zonder succes, want nog geen twee weken later trouwt hij met een jarige Rotterdamse. De Kid woont en speelt afwisselend in Rotter- en Amsterdam. Beide worden een maand later gebombardeerd.

De Kid speelt dan nog even in Casanova 2 op Spangen, maar na een inval van de Duitsers verplaatst het jazz-circus zich naar Negro-Palace Belvédère op de Kaap, waar het uitgaansleven opbloeit omdat soldaat Fritz er niet mag komen spermagebied, bang voor geslachtsziekten.

Tot het ook daar uit de hand loopt en hij onderduikt bij den onverstoorbaar rustigen Surinamer Lou Hidalgo. Daarmee is Hidalgo de eerste Surinaamse Mijn vader is bijna jarig. Meestal stuur ik hem een E-kaart, een mooie tekening met een muziekje. Maar hij is bijna 65, dus vond ik het leuker om hem een ouderwetse kaart via de post te sturen. Zo gezegd, zo gedaan. Ik kocht een mooie kaart en schreef er mijn beste wensen op met een paar grapjes erbij. En natuurlijk was ik de xxx niet vergeten.

Op de envelop schreef ik het adres en plakte er een paar postzegels met het portret van koningin Beatrix bij. Prima, nu alleen nog versturen. Vlakbij mijn huis, op de hoek eigenaar van een café - mét Surinaamse muzikanten, maar een nog overwegend blank publiek. Kan je dus nog niet echt een Surinaams café noemen. De Winti-dansi is een dans.. Cottica naar Nederland kwam.

De Surinamers die ik toen kende zaten allemaal in de muziek of de horeca. Als je in die jaren vlak na de oorlog, als kleurling zijnde op een stuk hout kon slaan, en dat klonk een beetje leuk, dan kwamen er vanzelf mensen op af.

In haalde meneer William zijn horeca-papieren en begon aan de Brede Hilledijk, midden op de swingende Kaap zijn eigen jazzclub. Het was vrijwel elke avond volle bak. De kassa rinkelde, de biljartballen tikten en er klonk De verdwenen brievenbus van de Nieuwe Binnenweg en de Van Speykstraat, is een brievenbus.

Maar toen ik daar aankwam kon ik hem niet vinden!!!! De brievenbus was verdwenen. Ik keek nog een keer, maar het was echt waar. Goede raad was duur. De Kid blies zo van opzij weg, net als de Amerikanen. Hij had een vette toon met een breed geluid. Die vogels waren allemaal pikzwart, en ik was de enige blanke.

Jazz is op je instrument vertellen wat je weet over Kid Dynamite en je eigen verdriet. In een goed getimede klap resoneert die hele geschiedenis van Katendrecht. Maar die bleek ook vertrokken, met zijn broer, en niemand weet waarheen. Twee brievenbussen waren in rook opgegaan.

Ik kon het nauwelijks verwerken. Ik zocht naar een brievenbus, maar kon er geen vinden?!! Ik was eigenlijk al van plan om terug te gaan naar de brievenbus bij Antonius aan de Nieuwe Binnnenweg, toen ik, tot mijn grote vreugde bij Albert Heijn, een brievenbus zag staan.

Hoera, eindelijk kon ik mijn kaartje versturen. Ik ga gauw een flesje water kopen, want ik heb er dorst van gekregen. O ja vader, nog gefeliciteerd. Mijn entree in Rotterdam was heel heel supervriendelijk.

De buren gaven me 16 beddegoed, stoelen, pannen en nodigden me uit op de koffie. Elders werd je geweerd, maar op 6 de Kruiskade zaten volksmensen, 14 die doen niet zo moeilijk. Je kon de deur open laten staan herinnert Marian Boelhouwers blank, 59 jaar zich. Het was allemaal eenvoudiger, iedereen hield van bietjes en we spraken allemaal dezelfde taal, ook die twee Surinamers. Old City, Numero Surinamers uit heel Rotterdam. Loo de nu nog steeds bestaande Joh, dat was gewoon een ouwe barfly bodega Talk of the Town.

Gaffelstraat Je 59a had in zijn eigen tempo, still going 4 Dierenhof, Gouvernedwarsstraat een luik waar 1 strong. Mariastraat plan opgevat 75 om naar Suriname 6 Ondernemerstafel jenever Scholingswinkel, kon te Josephlaan remigreren, 62 om daar z n ouwe 7 Stichting Jong, kopen Mathenesserlaan kwartliter. Ome Jan met één hand - biljarten geleerd, vertelt de relaxte, enigszins op Pelé lijkende Surinamer John, over de man die 15 café Van der Loo in de soultijd pachte. Je 4 moest ome Jan niet 1 uitdagen.

Met één hand maakte hij je in zette je voor schut. Hij De sfeer was goed goed goed in Van der Loo. Biljarten, bierdrinken en lekker gezellig babbelen. Blank en zwart, fifty-fifty on the sonny side of the street. Maassluise Courant, oplage stuks verschijnt 10 maal per jaar. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Toen noemde ik mijn vader meester.

Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school. Zonder dat hij de voordeur opendoet, ruikt hij al dat er tegen de deur is gepist.

Dat gebeurt nou altijd. Zijn buurjongen Junior staat elke avond in het portiek te plassen. Over schulden gesproken Verhalen uit de praktijk Sandra van der Stege 8 Inleiding In Nederland zijn veel mensen met schulden. Ongeveer 1 op de 5 mensen heeft moeite om elke maand rond te komen. Tik-tak - Lees het gedicht tik-tak voor. Doe dit in het strakke ritme van een langzaam tikkende klok: Tik - tak - tik - tak Ik tik - de tijd - op mijn - gemak.

Die oorspronkelijke bewoners gingen weg omdat, punt 1, geen huizen met een tuin. Drie kamers, vier kinderen, dat werkt allemaal niet. Senioren ontmoeten elkaar Verslag van 2 oktober Meer overeenkomsten dan verschillen Dit is, in het kort, de conclusie van de lunchbijeenkomst Senioren ontmoeten elkaar 1 op 2 oktober Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian 48 vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven.

Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan. Woensdag Ik denk dat ik gek word! Dat moet wel, want ik heb net gehoord dat mijn moeder kanker heeft. Niet zomaar een kankertje dat met een chemo of bestraling overgaat.

Het zit door haar hele lijf. Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: Door een ouder en kind A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Een Berbers dorp Ik ben geboren en opgegroeid in het noorden van Marokko.

In een buitenwijk van de stad Nador. Iedereen kent elkaar en altijd kun je bij de mensen binnenlopen. Als er feest is, viert het. Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Preek Zondag 6 maart , Bert de Wit Schriftlezing: Met de beschrijving van een gezin. Een dagje ouder, Auteurs: Sint bracht een hele hoop Pieten met zich mee.

Joost, de directeur, heette hem hartelijk welkom. In het Forum werd voor. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

Hij woont helemaal a, zonder familie. Mijn laatste nieuwsbrief Lieve familie, vrienden en sponsors! Mijn laatste nieuwsbrief schrijf ik vanuit het prachtige en kleurrijke Sri Lanka! Hier vierde ik Kerst en Oud en Nieuw met de bemanning van.

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen. Hij stuurde mij een Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele.

Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik. De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd. Charlotte Storm van s Gravesande Bijbehorende foto's: Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective.

Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Voorwoord Verliefd zijn is super, maar ook doodeng. Want het kan je heel onzeker maken. En als het uiteindelijk uitgaat, voel je je intens verdrietig.

In dit boek lees je over mijn liefdesleven, de mooie,. Water Egypte In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ga naar een restaurant in Nederland. Daar bestel ik een glas water. ROSANNE Rosanne, ik weet dat er heel veel mannen zijn Elke keer weer een ander en mij doet 't pijn Want jou liefde waarmee jij mij soms verblijdt Wil ik liever, liever, liever, liever voor altijd Als ik.

Thema 5 Woonomgeving Oefening 2 Situatie 1 Pardon meneer, mag ik iets vragen? Jazeker, wat kan ik voor doen? Weet u het postkantoor is? Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna. Zwanger Ik was voor het eerst zwanger. Ik voelde het meteen. Het kon gewoon niet anders. Het waren nog maar een paar cellen in mijn buik. Toch voelde ik het. Deel 1 maanden zwanger Veel te vroeg kocht. Op weg met Jezus eerste communieproject H.

Ger van der Gaast 64 weet sinds dat hij de ziekte van Alzheimer heeft. Inmiddels woont hij in een verpleeghuis in Utrecht.

Als voormalig docent verpleegkunde volgt Ger zijn eigen zorg kritisch. Maatschappelijk werk alweer Na mijn tweede miskraam heb ik toch weer besloten om het er op te wagen naar maatschappelijk werk te gaan. Ik vond de stap echt wel heel zwaar, want ik hou er niet zo van. Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf Plein 16C LJ Tiel www.

Er is een hoop gebeurd deze maand. Ik zag hier wel erg tegenop met 6 maanden zwangerschap zo,n lange reis. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan Weer naar school Kim en Pieter lopen het schoolplein op. Het is de eerste schooldag na de zomervakantie. Ik hoop een man, zegt ze. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga.

Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Ik hoop dat de klap niet te hard. Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij: Appel, Aerdenhout Verkoopprijs: Faux Pas Test Volwassenen versie V. Onderweg naar huis stopte Jan bij het benzinestation om te tanken.

Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond. Dat moeten ze dan maar zelf weten. Misschien hebben ze wel gelijk.

Het is ook raar, een flamingo die jaloers is op een mens. En ook nog op een paard. De leerlingen en leerkrachten hebben hard gewerkt. Met z n allen hebben we goed ons best gedaan op de leervakken,. Suzanne Peters Blijf bij me! Ze vond het toch wel erg spannend. Het was de tweede keer dat ze op visite ging bij de hondenfokker en deze keer zou. Maria Johanna Storm- met haar ouders en haar 4 jaar oudere broer.

Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol. Saartjes mond viel open van verbazing. Maar dat is supergoed nieuws! Ze sloeg haar armen om haar vriendin heen. Waaah, helemaal te gek. We gaan naar Frankrijk. Zon, zee, strand, leuke.

Lieve vrienden van El Manguaré, Vanuit een overstroomd Iquitos de tweede tamtam van Twee dagen geleden schreef ik onderstaand stukje: Manguaré kampt met wateroverlast! Zoals Yolanthe in de vorige. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3.

Interne verhuizing loopt goed 4. Reijneke over haar interne. Zeesteen Janneke Holwarda roman De wereld verzaakt; in het dorp van mijn ouders zijn de bladeren rood. Buson Ze is de jongste.

Moeder had het zelf gezegd toen de tantes op bezoek. Warm in Verona Romeo loopt een beetje rond. Dat doet hij bijna elke dag. Hij vindt het leuk om door het stadje te lopen. Door de kleine straatjes. Langs de rivier waar de meisjes de was doen.

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4. Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop. Lucas 15 Vertaling L. Frederica Hugenholtz Een Islamitische Verrassing www. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek.

Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet.

Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Deze les is ontwikkeld in opdracht van: Take a look at my life 48 Verslaafd aan foto,s maken. Elke dag weer mijn mobiel uit me zak halen en foto,s maken van de dingen die ik mee maak of tegenkom. Er zijn al zoveel mensen die gebruik maken van. Jim haalt zijn schouders op.

Hij blijft tegen de bal schoppen. De bal knalt tegen. Net als Hans Andreus zie hoofdstuk 19 behoorde Campert tot de Vijftigers, een literaire stroming in de. Hanneke Paas Muzikale medewerking: Rikus Schippers en band Ouderling van dienst: Fazilah en Djamiel dekken samen de tafel.

Bladzijde 3 - Waarom een boekje over je buurt? Bladzijde 4 - Ontdek je buurt Bladzijde 6 - Een buurtkaart. October 17, Updated: October 17, Provided by Fanart Central. Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no. We beginnen goed op gang te komen. Het is duidelijk dat er behoefte is aan. Dagboek Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen?

Dat het klimaat verandert is een feit. Je hoort het overal om je. Weerstraat 26, LD Tiel, www. Jims mond valt open van verbazing. Is dat een naam? Hij kijkt met grote ogen naar de jongen die naast hem zit. Kijk even naar mij. Fijn dat ik even iemand tegenkom! Ik loop hier al een tijd te dwalen, en het is zo saai in je eentje.

Ik kom daar vandaan. Zoetermeer Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Junior is een imprint. Eetfobie Eerste nummer Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. Gevaarlijke liefde Gevaarlijke liefde In de pauze Mooi hè, Kim?

Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Als je verliefd wordt ben je in de wolken. Tegelijk voel je je. De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos in iets gewijzigde vorm Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette.

Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden. Kaft Inhoud Het leven van Escher. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 6 blz.

De inrichting wordt namelijk regelmatig. En wat kan jíj doen voor jouw stad? Nog geen kwartier later wordt het park in de schaduw gelegd door donkere wolken. Die trokken gelukkig weg en wederom. Exodus 17, - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking Machtig God, sterke Rots.

Zijn rugtas hangt over zijn rechterschouder. Zo ziet hij er stoer uit. Nieuwsbrief SHIB september www. SHIB bestaat dit jaar 10 jaar! Blog 5 Blog Evert van Welie 7 Schrijver: Evert van Welie Coverontwerp: Dat is wat ik afgelopen week hoorde over een collega. De kerker met de vijf sloten Crista Hendriks Schrijver: Ze zijn alledrie in een andere fase van hun leven. Maar één ding is hetzelfde voor. Neem dan even contact met mij op: Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Doortje Eerste druk, september Tiny Rutten isbn: Free Musketeers, Zoetermeer www. Thema Kinderen en school. Demet TV Lesbrief 9. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Scott de Jong http: Feest op 12 november in Odeon. Weergave met pagina beginnen:. Download "Feest op 12 november in Odeon".

David de Koning 2 jaren geleden Aantal bezoeken: Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast.

Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. Over schulden gesproken Over schulden gesproken Verhalen uit de praktijk Sandra van der Stege 8 Inleiding In Nederland zijn veel mensen met schulden.

In de schulden Nadere informatie. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak. Verslag van 2 oktober Senioren ontmoeten elkaar Verslag van 2 oktober Meer overeenkomsten dan verschillen Dit is, in het kort, de conclusie van de lunchbijeenkomst Senioren ontmoeten elkaar 1 op 2 oktober De lunchbijeenkomst Nadere informatie.

Wij nemen plaats aan Nadere informatie. We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen.

Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Soms hierheen, soms Nadere informatie. Mijn zussen en ik mochten van mijn vader naar school. Meestal mochten alleen jongens naar school. Als er feest is, viert het Nadere informatie. Lekker vochtig Nadere informatie. Zondag 6 maart , Bert de Wit Preek Zondag 6 maart , Lezen van Alfa A naar Alfa B.

In het Forum werd voor Nadere informatie. Mijn laatste nieuwsbrief Mijn laatste nieuwsbrief Lieve familie, vrienden en sponsors! Hier vierde ik Kerst en Oud en Nieuw met de bemanning van Nadere informatie. Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu?

Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen Nadere informatie. Wat kan ik voor u doen? Jozef en Maria Verhaal: Iets wat de hele Nadere informatie. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Dus wie moest ik Nadere informatie. De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Charlotte Storm van s Gravesande. Hallo mede dierenvrienden, September Door: De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Liefs, Rhijja Voorwoord Verliefd zijn is super, maar ook doodeng. In dit boek lees je over mijn liefdesleven, de mooie, Nadere informatie. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. De ober vraagt Nadere informatie.

Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand. Bij de moet je naar rechts en daarna Nadere informatie.

Deel 1 Zwanger Ik was voor het eerst zwanger. Deel 1 maanden zwanger Veel te vroeg kocht Nadere informatie. Op weg met Jezus. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Ze zijn Nadere informatie. Maatschappelijk werk alweer Maatschappelijk werk alweer Na mijn tweede miskraam heb ik toch weer besloten om het er op te wagen naar maatschappelijk werk te gaan.

Ik zag hier wel erg tegenop met 6 maanden zwangerschap zo,n lange reis Nadere informatie. Kies het goede woord. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. Pieter kijkt Nadere informatie.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Ik hoop dat de klap niet te hard Nadere informatie. Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal.

De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond Nadere informatie. Liedje Welkom welkom http: Jij mag er zijn. Met z n allen hebben we goed ons best gedaan op de leervakken, Nadere informatie.

Het was de tweede keer dat ze op visite ging bij de hondenfokker en deze keer zou Nadere informatie. Maria Johanna Storm- met haar ouders en haar 4 jaar oudere broer Nadere informatie.

Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol Nadere informatie. Haar ouders hadden een caravan, waarmee ze ieder jaar in de zomer naar Frankrijk gingen. Ook voor deze zomer was de camping al Hoofdstuk 1 Echt? Zon, zee, strand, leuke Nadere informatie. Zoals Yolanthe in de vorige Nadere informatie. Reijneke over haar interne Nadere informatie.

Moeder had het zelf gezegd toen de tantes op bezoek Nadere informatie. En rijke mensen werken niet. Die kunnen de hele dag doen wat ze leuk vinden. En over de Nadere informatie. Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

Take a look at my life 48 Take a look at my life 48 Verslaafd aan foto,s maken. Er zijn al zoveel mensen die gebruik maken van Nadere informatie. Hete MILF neukt zichzelf hard Hij ziet op de website een foto van de eigenaar staan, een kerel, zo kaal als een biljartbal. Sex in openbaar zwembad. Fucking dat natte kut terwijl ze plassen Sexfilms over nat kutje. Wie heeft er zin om een gezellig avondje met deze jonge kerel van 21 jaartjes de beleven?

Kerel neemt zijn blonde sletje mee naar zijn maat en neukt haar voor zijn ogen diep in haar kont. Alle interne Mel krijgt haar kutje schoot Geileco82 zei op 21 jun '12 om Fucking Vet Pussy van dichtbij.

Hij wil haar al snel neuken, hard en in verschillende standjes. De eigenaar neemt op. Zoek meer berichten van Kwaliteit. Jaa daar zit ook weer wat in Ze wisselen wat standjes af en hij blaft zo haar hele kut vol met zijn zaad. Mijn wangen blijven nat.

Alleen al de gedachte om met mijn stevige kont over jouw paal te glijden en jouw lekker te verwennen … totdat je trillend klaarkomt wordt ik al behoorlijk geil en krijg ik al een nat kutje. Om zijn grote pik in haar strakke tiener kutje te krijgen vingert hij haar eerst kletsnat.

Voor deze video heb je tenminste Adobe Flash Player Haar kale kutje lekker gelikt. Ik zou niet weten waarom het een issue zou zijn, volgens mij vinden de meeste mannen het alleen maar beter. Amateur Back shots en cum over zwarte romige Fucking vrouw nat poesje met dildo. Hij vind het dan ook geweldig om het geile jonge blondje te beffen. Al snel wipt ze over een lek Zoek meer berichten van Kutje Het is ook niet echt een persoonlijke vraag om mij over mijn schaamte heen te helpen.

Hij steekt zijn harde lul in haar natte poes en neukt haar achterlangs. Als ik sex heb met mijn vriend, word ik heel snel heel natt en ik kom dan klaar..

..

Het Oude Westen is een wijk waar de bewoners in kleine straatjes dicht op elkaar leven. Als een groepje jongeren tot laat blijft hangen op een speelpleintje, met ronkende scooters en luidruchtige gesprekken, is dat heel vervelend voor omwonenden. Zeker in de zomermaanden is er regelmatig sprake van jeugdoverlast. Vaak doen de jongeren niets bijzonders, dat geldt ook voor de groepen die bijvoorbeeld op de West-Kruiskade hangen. Maar soms geven ze overlast of zorgen voor een onprettige sfeer.

Jongerenwerkers en buurtagenten spreken de jongeren daar op aan en proberen de overlast voor de omgeving te beperken. Het wordt natuurlijk een ander verhaal als jongeren de wet overtreden. Gezamenlijke aanpak Zo hebben we in het Oude Westen helaas ook jongeren die zijn gezwicht voor het snelle geld van de drugs.

We proberen die jongens te bereiken. Bijvoorbeeld door buurtouders die met die jongeren in gesprek gaan over hoe ze hun leven op de lange termijn zien. Door perspectief te bieden in de vorm van scholing en werk lukt het soms de jongeren weer op het rechte pad te krijgen, maar niet altijd.

Daarom is het zo belangrijk dat we blijven inzetten op het bestrijden van drugsoverlast door de dealers van straat te halen. Maar we doen nog veel meer: Maar de aanpak moet breder: Een forse gezamenlijke inzet door alle partijen levert zeker winst op. Kijk bijvoorbeeld naar de Alliantie West-Kruiskade.

De straat en panden opknappen, goed ondernemerschap stimuleren. Als de winkelstraat verbetert, heeft dat een zeer grote uitstraling naar de totale wijk. En dat is goed voor het imago en zal ook positieve invloed hebben op de tevredenheid van bewoners op de wijk en op hun veiligheidsgevoel.

Aktiegroep Wat heeft Nederveen met de jubilerende Aktiegroep te maken? Ik ken de verhalen van wat de Aktiegroep allemaal gedaan en bereikt heeft, maar zelf werk ik hier nog te kort om dat allemaal meegemaakt te hebben. Maar ik heb wel gezien dat, als het nodig is, de Aktiegroep grote aantallen bewoners weet te mobiliseren, nog steeds! Ik loop er regelmatig even binnen om te horen wat er speelt. De Aktiegroep is toch een soort middelpunt in de wijk.

Een fors netwerk vrijwilligers, enorme betrokkenheid, veel activiteiten. Soms wordt er gemopperd, maar de Aktiegroep denkt en werkt wel actief mee aan oplossingen. Drugs in Kleur is zo n activiteit met inzet van bewoners. Er was altijd discussie tussen bewoners en de overheid over hoe erg de drugsoverlast was.

Doordat bewoners en organisaties nu regelmatig samen door de wijk lopen, op verschillende momenten van de dag, heeft iedereen een heel duidelijk beeld over de situatie. In de begintijd kleurden veel plekken diep paars vanwege de vele spuiten, het openlijk dealen en gebruiken.

Nu overheerst het groen, want de drugsoverlast is zeer sterk afgenomen. Dat blijkt ook uit de objectieve cijfers, zoals meldingen en aangiften bij de politie.

Vergelijk het huidige straatbeeld maar met dat van tien tot twintig jaar geleden. Toen zag je veel bedelaars en dealers op straat. Dat is nu fors afgenomen. We hebben nog wel te maken met verslaafden die door de wijk lopen, vanaf het centrum richting voorzieningen aan de s-gravendijkwal. Daar zitten we dicht bovenop. Het beleid vanaf combineert handhaving en toezicht met zorg en opvang. Dit heeft tot sterke verbeteringen geleid, ook in het Oude Westen.

Helaas blijft de mening van de bewoners nog achter en dat zie je terug in ons cijfer op de Veiligheidsindex. Bij de laatste meting was de wijk weliswaar gestegen van 3,5 naar 4,1 maar dat moet nog hoger. Daar blijft de stadsmarinier, met alle partners, bewoners en ondernemers, hard aan werken. En ondertussen fietst hij graag door de wijk, om zelf te zien hoe het gaat en met deze en gene een praatje te maken. Dat is niet alleen belangrijk voor mijn informatie, maar het levert me ook heel veel energie op.

Bewoners en ondernemers in het Oude Westen zijn gewoon leuke mensen om mee om te gaan. Wat vindt u van het Oude Westen? Laat het weten via sms. Via sms worden actuele onderwerpen over de wijk verstuurd naar de bewoners Wijkambassadeurs die aangesloten zijn bij het Wijkweb. Vanaf nu is er meer mogelijk met de Wijkweb sms en iedereen kan meedoen.

Uw mening telt De verschillende diensten in de wijk willen graag weten hoe u over bepaalde dingen denkt. Uw mening over de wijk of over wat er in de wijk gebeurt is belangrijk. Daarom is de Wijkweb sms-service uitgebreid. Iedereen kan nu via sms reageren op de Vraag van de Maand die de wijk ingestuurd wordt.

Maar zelf een vraag stellen over de wijk kan ook. Dus sms uw eigen vraag of reactie op Vraag van de Maand naar nummer !

Dat is heel makkelijk! In deze buurtkrant leest u de Vraag van de Maand. Als u op de vraag wilt reageren dan sms t u: Wijkweb met daarna uw mening naar nummer Het versturen van het smsje kost 0,25 cent. Wilt u reageren op deze vraag, maar u vindt sms niet zo handig?

Lid worden van de sms-alert? Wilt u zich opgeven voor de sms-dienst van het Wijkweb, dan kunt u een mail sturen waarin uw mobiele nummer staat naar Natalie Dupon: Elke keer als er een sms dus ook de Vraag van de Maand de wijk in wordt gestuurd ontvangt u die op uw telefoon.

Het ontvangen van sms-jes is helemaal gratis. Nieuwe Vraag van de Maand De Vraag van de Maand november staat deze keer in het teken van het 40 jarig bestaan van de Aktiegroep. Al jaren zijn bewoners actief in het Oude Westen om hun wijk prettiger te maken. De vraag is dan ook: Wat kunt u vertellen over het Oude Westen van vroeger? Reageer naar Wij zijn erg benieuwd naar uw reacties. De Vraag van de maand november Geef u mening en reageer nu!

Wijkweb en uw antwoord naar nummer 0,25 cent per sms Wilt u niet via sms reageren, dan kunt u ook een sturen met uw mening naar Natalie Dupon: Dit jaar wordt de dag gehouden op 4 november in Zorgcentrum Antonius aan de Nieuwe Binnenweg Het thema is Gezond en Bewegen.

U kunt kennismaken met allerlei sport- en beweegactiviteiten die bij u in de buurt speciaal voor senioren worden aangeboden. Bewegen is belangrijk om fit en gezond te blijven, ook als u minder mobiel bent. U kunt aan verschillende activiteiten deelnemen zodat u kunt achterhalen welke activiteit u bevalt. Leefstijladviseurs en organisaties als de Hartstichting adviseren wat u het beste wel of niet kunt doen.

Natuurlijk is er ook weer gezellige muziek en de gelegenheid om andere senioren te ontmoeten in het sfeervolle restaurant van Antonius. Republieksfeest in Odeon Het was weer feest bij de Odeon. Zoals de afgelopen jaren hebben we ook dit jaar ons Republieksfeest gevierd bij de Odeon. Het is een traditie die is gestart met Osman Dogan die, als het aan het Turkse Participatie Platform Oude Westen ligt, nog vele jaren wordt voortgezet.

Op 29 oktober bestond de Turkse Republiek 87 jaar en dit jaar hebben we dat voor de 23ste keer gevierd op 23 oktober. Mede dankzij onze sponsors en de vrijwilligers die met hart en ziel aan de organisatie hebben gewerkt was het een succes.

Het was een gezellige feest met spelletjes, voorstellingen en natuurlijk veel muziek. De kinderen die deelnemen aan de Turkse lessen hebben gedichten voorgelezen en we hadden een kleine zang- en dansvoorstelling door onze kleine Hele hoge heggen Nee hoor, daar gaan wij niet over. Hoe vaak hoor je dat niet zeggen? Piet zegt dat Kees daarvoor verantwoordelijk is, en Kees beweert bij hoog en bij laag dat Piet erover gaat. De Buurtkrant komt er ook niet meer uit. We zetten het wel in de krant Een bewoner van de Sint-Mariastraat trok bij Woonstad aan de bel, omdat de heg achter haar tuin al meer dan vier meter hoog is en nodig moet worden geknipt.

Woonstad zocht het uit en kwam op 20 september met het verlossende antwoord: Ik heb even geïnformeerd en Woonstad is niet de eigenaar van dat groen, het is van de gemeente. De gemeente is groot, dus het duurde even om te achterhalen wie bij de gemeente over heggen gaat, maar op 6 oktober gaf de Werf Centrum van Gemeentewerken Rotterdam een Rabia. We hadden een moederdochter danswedstrijd waar Petra van den Berg en haar vriend ook aan deelnamen, zelfs eerste werden en een leuke prijs in ontvangst mochten nemen.

We hebben ook een trekking gehad waarbij vele leuke cadeautjes werden weggegeven. Het was een leuke en gezellige avond die we volgend jaar weer hopen te organiseren voor nog meer bewoners. De groenmedewerker van werf Centrum heeft een opdracht uitgezet om de heg te snoeien.

De werkzaamheden moeten eind volgende week afgerond zijn. Het was te mooi om waar te zijn, maar het bleek echt waar: De groenmedewerkers hadden zich echter niet uitgeleefd op de hoogte van de heg, maar ze hadden de zijkant onder handen genomen.

Die zag er weer strak uit. Dan was er nog een probleem: Woensdag 10 november worden de mantelzorgers uit het centrumgebied van Rotterdam in het zonnetje gezet met allerlei ontspannende activiteiten op verschillende plaatsen. Op deze dag willen instellingen uit het centrumgebied en de deelgemeente hun waardering laten zien voor al het werk dat mantelzorgers dagelijks leveren. Hieronder vindt u het programma van de Dag van de Mantelzorg.

U bent van harte welkom deze dag bij te wonen! Lukt het u niet om de gehele dag aanwezig te zijn, dan is het mogelijk een deel van de dag te komen. Een bus rijdt de hele dag om mantelzorgers naar de activiteiten te rijden. Zorgcentrum Atrium, Karel Doormanstraat Wijkaccommodatie Odeon, Gouvernestraat Zorgcentrum de Leeuwenhoek, West Kruiskade Lunch, creatieve workshop en presentatie workshops voor mantelzorgers door Thuiszorg Rotterdam: Sieraden maken, activiteit jonge mantelzorgers, programma voor kinderen: Laurens Antonius Binnenweg, Nieuwe Binnenweg Drankje, handmassage Voor meer informatie over het programma, het vervoer en de ophaalpunten kunt u contact opnemen met de VraagWijzer in het Oude Westen: Ja maar daar kunnen we niet bij, zeiden de groene jongens.

En inderdaad een deel van de ruimte tussen Sint-Mariastraat en Gouvernestraat is als volkstuintjes in gebruik en afgeschermd door een hek. Daar hebben we geen sleutel van, zeiden de jongens in het groen. Bovendien moesten ze elders met de violen aan de slag. Op 18 oktober gaf Deelgemeente Centrum een eenvoudige verklaring voor de gang van zaken. De aannemer had zich verkeken op de eerste heg. Dat bleek een veel grotere klus dan hij had verwacht. Er werd niettemin hoop geboden: Met groter materieel gaat hij opnieuw de strijd aan.

Maar die heg achter dat hek ligt net even wat ingewikkelder. De grond is weliswaar eigendom van de gemeente, maar wij zijn niet van plan om Gemeentewerken opdracht te geven de haag te snoeien. De onderhoudsplicht ligt namelijk bij de beheerder van de volkstuinen. Ik vermoed dat het Woonstad is. Dus afgestapt en even met Sybren gesproken wat we er gaan doen. Kan je er geen MOOI kunstwerk op maken? Om de hoek van het pand is de graffitischade nog groter.

Neem ik die muur ook gelijk mee. Naast die muur en de net aangelegde Tussentuin ligt een pleintje dat alleen vol staat op Koninginnedag en dat verder een onopgemerkt bestaan leidt.

Want waarom zijn er zo weinig fonteinen in Rotterdam? Mag je die alleen op vakantie zien? Kan dat niet met ons klimaat of is een vakantiegevoel hier uit den boze? En zo ben ik weer terug in de buurt waar ik als ontwerpjuf les gaf: Toen al zette ik in de shop van twee bij drie een dode boom als decoratie.

Nu wil ik levende struiken vragen aan Gemeentewerken en van Woonstad een nieuwe vloer voor het plein. Levert Deelgemeente Centrum dan het geld voor een echte fontein? In plaats van langs te fietsen, zullen er meer mensen afstappen om te genieten van iets sjieks dat past bij de wijk. Veel kunstenaars willen me gaan helpen, ook om bij oplevering, en daarna, het plein optimaal te benutten.

Iemand stelde al voor om er ook een gevulde boekenkast neer te zetten. Op de rommelmarkt is voor bijna niets de hele wereldliteratuur te koop. Ik sta open voor nog meer suggesties. Ze komt vaak en graag in het Wijkpark. Omdat er geen honden zijn, dat is heel fijn, zegt ze. Ik kwam hier al toen de kinderen klein waren, die zijn nu al weer achttien en zestien. Speelden ze lekker in het gras.

Antonia is blij met het Wijkpark en wat haar betreft blijft het zoals het is. Misschien meer bankjes, want in de zomer is het nogal druk, constateert ze. De foto-expositie vindt ze heel leuk. Ze staat er zelf ook op. Mam je staat op de foto in het Wijkpark, riep haar dochter toen ze thuis kwam. Heee dat is mijn moeder! Ze vindt het een goed idee om dit soort dingen te doen in het Wijkpark.

Ze geven toch iets extra s. Antonia laat haar vier papegaaien genieten van het gras en het groen. Maar dat is niet alles. Ze heeft er thuis nog zeven zitten en er is er nog één op komst. Het zijn dakloze vogels die ze opvangt. Alleen de vier die ze nu bij haar heeft, zijn van begin af door haar zelf opgevoed. Ze zijn nu zestien maanden oud. Ze zijn in de kleutertijd, legt Antonia uit, dus ze zijn nogal lastig en eigenwijs.

Ze proberen van alles uit! De oudste papegaai is vijftig jaar, dus dat is een hele leeftijd. Papegaaien opvoeden is een vak apart. Niet iedereen kan dat zomaar. Maar Antonia kan het wel, de papagaaien zitten gezellig krauwend en babbelend op haar arm en om haar heen. Ied is het Arabische woord voor feest, maar het betekent ook terugkeren. Het is een dag die periodiek terugkeert. Het Offerfeest valt niet ieder jaar op dezelfde datum. De islamitische kalender volgt namelijk niet de stand van de zon, maar de stand van de maan.

De kalender is elf dagen korter dan de zonnekalender en een islamitisch feest valt daardoor elk jaar elf dagen eerder. Het grote feest of Iedul Adha wordt gevierd aan het eind van de pelgrimstocht of Hadj naar Mekka, op de tiende dag van de Hadj-maand. In de vallei van Mina, niet ver van Mekka, bren- gen de pelgrims die dag een offer, in navolging van Ibrahim Abraham. Ibrahim was immers bereid zijn zoon te offeren en bewees daarmee zijn gehoorzaamheid.

Elk jaar vieren moslims dit moment van absolute gehoorzaamheid door een schaap te slachten en eenderde daarvan aan de buren en aan vrienden te geven en nog eens eenderde aan de armen te schenken, om zo de liefde tussen de mensen te verspreiden. Moslims mannen, vrouwen en kinderen gaan dan in nieuwe kleren, althans schone, naar de moskee of naar een publieke ruimte die voor het Ied-gebed is aangewezen.

Omdat in Rotterdam niet zoveel moskees zijn, maken ze gebruik van scholen en islamitische centra of stichtingen.

Sommige families laten hun kinderen snoepjes en lekkers uitdelen. Daarna gaan ze naar de officiële slagerij om hun Duimdrop Adrianaplein weg!!

Per 1 januari wil de deelgemeente de Duimdropcontainer op het Adrianaplein wegbezuinigen. Omwonenden, volwassenen en kinderen, zijn een handtekeningenactie begonnen tegen het weghalen van deze kindervoorziening en pleintoezichthouder. Bent u ze mis gelopen? Ga dan nog even langs de container om een handtekening te zetten.

Ze sluiten zich in gedachten aan bij hen die in Mekka zijn. Moslim-families en vrienden nodigen elkaar uit om samen te eten. Een bekende maaltijd is de Egyptische Fattah die van brood met soep, rijst en vlees of het Marokkaanse cous cous met vlees. Voor sommige scholen, zoals Babylon, is het een vrije dag. Directeur Mieke der Kinderen vindt dat vanzelfsprekend: Wij zijn een openbare school en onze kinderen hebben het recht om hun feest te vieren.

Het heeft ook geen zin om de school te openen zonder leerlingen. Meestal krijgen de kinderen die dag leuke cadeautjes en snoepjes of ijsjes. En er worden ook heel veel felicitatie-sms jes verstuurd naar moslims in binnen- en buitenland. Ied Moubark aan iedereen, en niet te veel vlees eten.

Bidden Iedere morgen om acht uur precies rijdt hij met zijn kar onze straat in. Hij heeft een oranje werkjas aan en een wit vechtpetje op zijn hoofd. In de kar heeft hij bezems, afvalbakken, vuilniszakken, een schop, een wieder, een papierprikker. Met enthousiasme gaat hij het vuil in onze straat te lijf.

Hij begint met het zwerfvuil. Voor het verkeer en voetgangers heeft hij geen aandacht. Als je hem groet zegt hij ook beleefd goedemorgen. Zonder op of om te kijken struint hij de straat af en ruimt alle rommel op die slordige mensen achteloos neergooien Soms gaat hij, als hij nog wat tijd over heeft, met zijn wieder het onkruid te lijf.

Af en toe krijgt hij hulp van een collega die met een machine de dorre bladeren naar het midden van de weg blaast. Rond het middaguur spreidt hij op het pleintje een schone vuilniszak uit, schuift de klep van zijn pet naar achteren en gaat, gericht op het oosten, zijn gebed doen. Staand, op knieën en af en toe voorover gebogen. Links en rechts passeren mensen. Sommigen kijken wat verwonderd naar dit schouwspel; anderen lijken er mee bekend en lopen zonder op te kijken door.

Zo te zien is hij zich niet of nauwelijks van de voorbijgangers bewust en concentreert hij zich volledig op Allah. Aan het eind van de dag gaat hij nog wel even op een bankje op het pleintje zitten. Misschien wel genieten van het resultaat van zijn werk. Een schone straat lijkt zijn trots. Een enkele keer komt er iemand bij hem zitten en dan praten zij wat of zitten stil naast elkaar voor zich uit te kijken.

Eigenlijk zou ik op het pleintje een monumentje geplaatst willen zien. Voor hem en zijn collega s. Een monument voor de straatvegers die elke dag maar weer onze rommel willen opruimen. Er zijn meer voorbeelden van monumenten voor beroepsgroepen. Bijvoorbeeld de dokwerker, de dijkwerker, de drukker, de smid. Van oudsher hadden zij een sterk stedelijk karakter en droegen zo bij aan de vorming van het karakter van de wijk.

Tot op de dag van vandaag houdt het huwelijk stand, maar door nieuwe ontwikkelingen en teruglopend kerkbezoek gaan er mogelijk toch nog veranderingen komen. Josephkerk zelf werd in eerste instantie niet afgebroken.

Wat men daarmee moest wist men niet, maar in Amsterdam was zo n kerk omgevormd tot poptempel Paradiso en dat leek het toenmalige Rotterdamse stadsbestuur ook wel wat. Rotterdam was er nog niet rijp voor en zo verwerd de kerk tot een markthal, een supermarkt en een hangplek. De bewoners klaagden al een tijdje over de pisnissen in de zijkant van de kerk.

Toen ook nog een stuk van de kerk naar beneden stortte, werd dat in een demonstratieve tocht naar het Stadhuis gebracht. Verder afglijden is de kerk bespaard gebleven en na afbraak is daarvoor de alom gewaardeerde Leeuwenhoek in de plaats gekomen. Achter het oude gebouw verrees een nieuw Antonius-Binnenweg dat voldeed aan de eisen van die tijd.

Om een volwaardige ingang voor het nieuwe gebouw te maken is een van de zijvleugels verwijderd. Voor het oude gebouw, dat direct aan de Nieuwe Binnenweg staat, is een andere bestemming gevonden.

Voordat zij er gehuisvest konden worden moest het pand een grondige verbouwing ondergaan. De majestueuze inrijpoort naar de binnenplaats sneuvelde en werd vervangen door een ruimte met grote ramen. De kapel werd afgebroken, maar is opnieuw vormgegeven op het plein achter het oude gebouw, in de vorm van een bomenrij met een klok in het midden. Eén van de bomen wordt hoger gehouden dan de andere en symboliseert de toren.

De Augustinusschool met aangrenzend het klooster van de zusters Augustinessen is nog steeds een belangrijke pilaar voor de intellectuele vorming van jonge Oude Westenaren. Maar de nonnen zijn er allang niet meer en ook het klooster heeft een andere functie gekregen.

Sedert het vertrek van de nonnen is daar de Aktiegroep Het Oude Westen gehuisvest. De nonnen die er nog wel zijn, hoewel niet meer in functie, zijn de zusters van Liefde van Tilburg. Zij namen in het Schippersinternaat aan de Westersingel nummers over van de zusters van Amersfoort.

In dit schippersinternaat, De Westersingel hebben hele generaties schipperskinderen, die door het zwervende bestaan van hun ouders niet thuis konden wonen, hun opvoeding genoten. Veelal gingen ze op de Augustinusschool naar de lagere school. Ook dit internaat bestaat niet meer en de gebouwen zijn gerenoveerd en verbouwd tot luxe appartementen. Wat ook niet meer bestaat is het gebouw van Simeon en Anna, dat voor de West-Kruiskade lang beeldbepalend was. Hier zwaaiden de Dominicanessen van Voorschoten hun strenge scepter.

Het was een bejaardenhuis zoals we dat tegenwoordig gelukkig niet meer kennen. Door het vergrijzen van de bevolking en de veranderde visie op de zorg voor senioren moest het verhuizen naar een nieuw gebouw aan de Strevelsweg op zuid. Na de verhuizing is er door de toenmalige eigenaar het KVV nog tijdelijk een opleidingsschool voor verpleegkundigen en verzorgenden in gehuisvest.

Door samenvoeging en concentratie van opleidingen voldeed het niet meer en werd het afgebroken. Door acties van de bewoners is het uit de handen van een projectontwikkelaar gebleven en is daar het Wijkpark Oude Westen ontstaan.

Het heilig hartbeeld in het midden van het park is eigenlijk het enige wat ons nog herinnert aan het roemruchte verleden. Een ander ijkpunt op de West- Kruiskade was de St. Op oude foto s zien we hoe trots de torenspits domineert in het straatbeeld.

De religieuze ontwikkelingen van de jaren zestig van de vorige eeuw noopten het kerkbestuur om uit te kijken naar een samenwerking. Van alle rooms-katholiek locaties in Het Oude Westen was dit waarschijnlijk de meest elitaire. De nonnen die het hier voor het zeggen hadden waren van de orde van JMJ Jezus Maria Jozef uit den Bosch en tot ver in de vorige eeuw was het de gewoonte om onderling Frans te spreken.

Het gebouw zelf bestond uit een voorgevel met achtervleugels. Aan de voorkant woonden kapitaalkrachtige senioren uit Rotterdam, uiteraard van RK-huize. De vraag naar de voorkant was zo groot dat belangstellenden zich al vrij vroeg inkochten.

Het ontbrak deze bewoners dan ook aan niets en dat was in een schril contrast met de bewoners van de achtervleugels. Het bestuur van Antonius-Binnenweg voelde de tijdgeest goed aan en heeft het huis in de tweede helft van de vorige eeuw omgevormd. Toen in de tweede helft van de jaren dertig de Amerikaanse swingjazz in Rotterdam populair werd, kregen de schaars aanwezige Surinamers in de gaten dat in de Hollandse horeca als Amerikaanschen neger goed te verdienen was.

In november 36 ging het Negro-Palace Mephisto open, met twintig Surinamers in de bediening en Frits Blijd als portier buiten op de Binnenweg. Binnen speelde de wild swingende band van de Surinaamse trompettist Theodorus Kantoor, alias Teddy Cotton, de sterren van de hemel voor een wit publiek en een blanke baas. Samen met portier Frits Blijd kwam hij in als verstekeling op de ss.

In september 37 trad ie voor het eerst op in Negerpaleis Mephisto, en niet zonder succes, want nog geen twee weken later trouwt hij met een jarige Rotterdamse.

De Kid woont en speelt afwisselend in Rotter- en Amsterdam. Beide worden een maand later gebombardeerd. De Kid speelt dan nog even in Casanova 2 op Spangen, maar na een inval van de Duitsers verplaatst het jazz-circus zich naar Negro-Palace Belvédère op de Kaap, waar het uitgaansleven opbloeit omdat soldaat Fritz er niet mag komen spermagebied, bang voor geslachtsziekten.

Tot het ook daar uit de hand loopt en hij onderduikt bij den onverstoorbaar rustigen Surinamer Lou Hidalgo. Daarmee is Hidalgo de eerste Surinaamse Mijn vader is bijna jarig. Meestal stuur ik hem een E-kaart, een mooie tekening met een muziekje.

Maar hij is bijna 65, dus vond ik het leuker om hem een ouderwetse kaart via de post te sturen. Zo gezegd, zo gedaan. Ik kocht een mooie kaart en schreef er mijn beste wensen op met een paar grapjes erbij. En natuurlijk was ik de xxx niet vergeten. Op de envelop schreef ik het adres en plakte er een paar postzegels met het portret van koningin Beatrix bij. Prima, nu alleen nog versturen. Vlakbij mijn huis, op de hoek eigenaar van een café - mét Surinaamse muzikanten, maar een nog overwegend blank publiek.

Kan je dus nog niet echt een Surinaams café noemen. De Winti-dansi is een dans.. Cottica naar Nederland kwam. De Surinamers die ik toen kende zaten allemaal in de muziek of de horeca. Als je in die jaren vlak na de oorlog, als kleurling zijnde op een stuk hout kon slaan, en dat klonk een beetje leuk, dan kwamen er vanzelf mensen op af. In haalde meneer William zijn horeca-papieren en begon aan de Brede Hilledijk, midden op de swingende Kaap zijn eigen jazzclub.

Het was vrijwel elke avond volle bak. De kassa rinkelde, de biljartballen tikten en er klonk De verdwenen brievenbus van de Nieuwe Binnenweg en de Van Speykstraat, is een brievenbus. Maar toen ik daar aankwam kon ik hem niet vinden!!!! De brievenbus was verdwenen.

Ik keek nog een keer, maar het was echt waar. Goede raad was duur. De Kid blies zo van opzij weg, net als de Amerikanen. Hij had een vette toon met een breed geluid. Die vogels waren allemaal pikzwart, en ik was de enige blanke. Jazz is op je instrument vertellen wat je weet over Kid Dynamite en je eigen verdriet.

In een goed getimede klap resoneert die hele geschiedenis van Katendrecht. Maar die bleek ook vertrokken, met zijn broer, en niemand weet waarheen. Twee brievenbussen waren in rook opgegaan. Ik kon het nauwelijks verwerken.

Ik zocht naar een brievenbus, maar kon er geen vinden?!! Ik was eigenlijk al van plan om terug te gaan naar de brievenbus bij Antonius aan de Nieuwe Binnnenweg, toen ik, tot mijn grote vreugde bij Albert Heijn, een brievenbus zag staan.

Hoera, eindelijk kon ik mijn kaartje versturen. Ik ga gauw een flesje water kopen, want ik heb er dorst van gekregen. O ja vader, nog gefeliciteerd. Mijn entree in Rotterdam was heel heel supervriendelijk.

De buren gaven me 16 beddegoed, stoelen, pannen en nodigden me uit op de koffie. Elders werd je geweerd, maar op 6 de Kruiskade zaten volksmensen, 14 die doen niet zo moeilijk. Je kon de deur open laten staan herinnert Marian Boelhouwers blank, 59 jaar zich. Het was allemaal eenvoudiger, iedereen hield van bietjes en we spraken allemaal dezelfde taal, ook die twee Surinamers.

Old City, Numero Surinamers uit heel Rotterdam. Loo de nu nog steeds bestaande Joh, dat was gewoon een ouwe barfly bodega Talk of the Town.

Gaffelstraat Je 59a had in zijn eigen tempo, still going 4 Dierenhof, Gouvernedwarsstraat een luik waar 1 strong. Mariastraat plan opgevat 75 om naar Suriname 6 Ondernemerstafel jenever Scholingswinkel, kon te Josephlaan remigreren, 62 om daar z n ouwe 7 Stichting Jong, kopen Mathenesserlaan kwartliter.

Ome Jan met één hand - biljarten geleerd, vertelt de relaxte, enigszins op Pelé lijkende Surinamer John, over de man die 15 café Van der Loo in de soultijd pachte. Je 4 moest ome Jan niet 1 uitdagen. Met één hand maakte hij je in zette je voor schut. Hij De sfeer was goed goed goed in Van der Loo. Biljarten, bierdrinken en lekker gezellig babbelen.

Blank en zwart, fifty-fifty on the sonny side of the street. Maassluise Courant, oplage stuks verschijnt 10 maal per jaar. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Toen noemde ik mijn vader meester.

Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school. Zonder dat hij de voordeur opendoet, ruikt hij al dat er tegen de deur is gepist. Dat gebeurt nou altijd. Zijn buurjongen Junior staat elke avond in het portiek te plassen. Over schulden gesproken Verhalen uit de praktijk Sandra van der Stege 8 Inleiding In Nederland zijn veel mensen met schulden. Ongeveer 1 op de 5 mensen heeft moeite om elke maand rond te komen. Tik-tak - Lees het gedicht tik-tak voor.

Doe dit in het strakke ritme van een langzaam tikkende klok: Tik - tak - tik - tak Ik tik - de tijd - op mijn - gemak. Die oorspronkelijke bewoners gingen weg omdat, punt 1, geen huizen met een tuin. Drie kamers, vier kinderen, dat werkt allemaal niet.

Senioren ontmoeten elkaar Verslag van 2 oktober Meer overeenkomsten dan verschillen Dit is, in het kort, de conclusie van de lunchbijeenkomst Senioren ontmoeten elkaar 1 op 2 oktober Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian 48 vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven.

Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan. Woensdag Ik denk dat ik gek word! Dat moet wel, want ik heb net gehoord dat mijn moeder kanker heeft. Niet zomaar een kankertje dat met een chemo of bestraling overgaat. Het zit door haar hele lijf. Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: Door een ouder en kind A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd.

Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Een Berbers dorp Ik ben geboren en opgegroeid in het noorden van Marokko. In een buitenwijk van de stad Nador. Iedereen kent elkaar en altijd kun je bij de mensen binnenlopen.

Als er feest is, viert het. Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen.

Preek Zondag 6 maart , Bert de Wit Schriftlezing: Met de beschrijving van een gezin. Een dagje ouder, Auteurs: Sint bracht een hele hoop Pieten met zich mee. Joost, de directeur, heette hem hartelijk welkom. In het Forum werd voor. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Mijn laatste nieuwsbrief Lieve familie, vrienden en sponsors! Mijn laatste nieuwsbrief schrijf ik vanuit het prachtige en kleurrijke Sri Lanka!

Hier vierde ik Kerst en Oud en Nieuw met de bemanning van. Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen.

Hij stuurde mij een Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele.

Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik.

De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd. Charlotte Storm van s Gravesande Bijbehorende foto's: Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond.

Voorwoord Verliefd zijn is super, maar ook doodeng. Want het kan je heel onzeker maken. En als het uiteindelijk uitgaat, voel je je intens verdrietig. In dit boek lees je over mijn liefdesleven, de mooie,. Water Egypte In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist.

Ik zal een voorbeeld geven. Ik ga naar een restaurant in Nederland. Daar bestel ik een glas water. ROSANNE Rosanne, ik weet dat er heel veel mannen zijn Elke keer weer een ander en mij doet 't pijn Want jou liefde waarmee jij mij soms verblijdt Wil ik liever, liever, liever, liever voor altijd Als ik. Thema 5 Woonomgeving Oefening 2 Situatie 1 Pardon meneer, mag ik iets vragen? Jazeker, wat kan ik voor doen? Weet u het postkantoor is? Dan moet je rechtdoor.

Bij de moet je naar rechts en daarna. Zwanger Ik was voor het eerst zwanger. Ik voelde het meteen. Het kon gewoon niet anders. Het waren nog maar een paar cellen in mijn buik. Toch voelde ik het.

Deel 1 maanden zwanger Veel te vroeg kocht. Op weg met Jezus eerste communieproject H. Ger van der Gaast 64 weet sinds dat hij de ziekte van Alzheimer heeft. Inmiddels woont hij in een verpleeghuis in Utrecht.

Als voormalig docent verpleegkunde volgt Ger zijn eigen zorg kritisch. Maatschappelijk werk alweer Na mijn tweede miskraam heb ik toch weer besloten om het er op te wagen naar maatschappelijk werk te gaan. Ik vond de stap echt wel heel zwaar, want ik hou er niet zo van. Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf Plein 16C LJ Tiel www. Er is een hoop gebeurd deze maand. Ik zag hier wel erg tegenop met 6 maanden zwangerschap zo,n lange reis.

Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan Weer naar school Kim en Pieter lopen het schoolplein op. Het is de eerste schooldag na de zomervakantie. Ik hoop een man, zegt ze. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Ik hoop dat de klap niet te hard. Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij: Appel, Aerdenhout Verkoopprijs: Faux Pas Test Volwassenen versie V.

Onderweg naar huis stopte Jan bij het benzinestation om te tanken. Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek.

De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond. Dat moeten ze dan maar zelf weten. Misschien hebben ze wel gelijk. Het is ook raar, een flamingo die jaloers is op een mens. En ook nog op een paard. De leerlingen en leerkrachten hebben hard gewerkt.

Met z n allen hebben we goed ons best gedaan op de leervakken,. Suzanne Peters Blijf bij me! Ze vond het toch wel erg spannend. Het was de tweede keer dat ze op visite ging bij de hondenfokker en deze keer zou.

Maria Johanna Storm- met haar ouders en haar 4 jaar oudere broer. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol.

Saartjes mond viel open van verbazing. Maar dat is supergoed nieuws! Ze sloeg haar armen om haar vriendin heen. Waaah, helemaal te gek. We gaan naar Frankrijk. Zon, zee, strand, leuke. Lieve vrienden van El Manguaré, Vanuit een overstroomd Iquitos de tweede tamtam van Twee dagen geleden schreef ik onderstaand stukje: Manguaré kampt met wateroverlast! Zoals Yolanthe in de vorige. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3. Interne verhuizing loopt goed 4. Reijneke over haar interne.

Zeesteen Janneke Holwarda roman De wereld verzaakt; in het dorp van mijn ouders zijn de bladeren rood. Buson Ze is de jongste. Moeder had het zelf gezegd toen de tantes op bezoek. Warm in Verona Romeo loopt een beetje rond. Dat doet hij bijna elke dag. Hij vindt het leuk om door het stadje te lopen. Door de kleine straatjes. Langs de rivier waar de meisjes de was doen. Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.

Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop. Lucas 15 Vertaling L. Frederica Hugenholtz Een Islamitische Verrassing www. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek.

Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Deze les is ontwikkeld in opdracht van: Take a look at my life 48 Verslaafd aan foto,s maken. Elke dag weer mijn mobiel uit me zak halen en foto,s maken van de dingen die ik mee maak of tegenkom. Er zijn al zoveel mensen die gebruik maken van. Jim haalt zijn schouders op. Hij blijft tegen de bal schoppen.

De bal knalt tegen. Net als Hans Andreus zie hoofdstuk 19 behoorde Campert tot de Vijftigers, een literaire stroming in de. Hanneke Paas Muzikale medewerking: Rikus Schippers en band Ouderling van dienst: Fazilah en Djamiel dekken samen de tafel.

Bladzijde 3 - Waarom een boekje over je buurt? Bladzijde 4 - Ontdek je buurt Bladzijde 6 - Een buurtkaart. October 17, Updated: October 17, Provided by Fanart Central. De eigenaar neemt op.

Zoek meer berichten van Kwaliteit. Jaa daar zit ook weer wat in Ze wisselen wat standjes af en hij blaft zo haar hele kut vol met zijn zaad.

Mijn wangen blijven nat. Alleen al de gedachte om met mijn stevige kont over jouw paal te glijden en jouw lekker te verwennen … totdat je trillend klaarkomt wordt ik al behoorlijk geil en krijg ik al een nat kutje.

Om zijn grote pik in haar strakke tiener kutje te krijgen vingert hij haar eerst kletsnat. Voor deze video heb je tenminste Adobe Flash Player Haar kale kutje lekker gelikt. Ik zou niet weten waarom het een issue zou zijn, volgens mij vinden de meeste mannen het alleen maar beter.

Amateur Back shots en cum over zwarte romige Fucking vrouw nat poesje met dildo. Hij vind het dan ook geweldig om het geile jonge blondje te beffen. Al snel wipt ze over een lek Zoek meer berichten van Kutje Het is ook niet echt een persoonlijke vraag om mij over mijn schaamte heen te helpen. Hij steekt zijn harde lul in haar natte poes en neukt haar achterlangs. Als ik sex heb met mijn vriend, word ik heel snel heel natt en ik kom dan klaar.. Hi9j filmt hoe hij haar neukt en vervolgens haar kut vol spuit met zijn lading sperma.

Jij boven op, met het liefst mijn benen in je nek zo dat je lekker hard en diep in me kan stoten. Zoek meer berichten van Volk. De waargebeurde verhalen van moniek, marianne en marinus, tot heden Zij werden allen bewaakt door Meesters en Meesteressen.

Ik heb veel tijd in je geïnvesteerd en ik heb net gemerkt dat je een lekkere geile slet bent. Vriend jaloers op mijn ex-vriend lieve. De eerste keer had ze net a Er waren drie schalen met papiertjes.

Erotic massage nijmegen privehuis drenthe woorden winkel ¶Boek¶ Invulwoordjes: Zend wedstrijd¶Amateur¶ . Ribbens¶ Met welke Biljartbal mag niet worden gestoten¶Rode¶ Met welke bloem Wolga AARDRIJKSKUNDE:€Welke€rivier€ontstaat€bij€ Amersfoort. amarillo amaryllis/M amateur/S amateur-dichters amateur-fotograaf/P amateurisme Amersfoort amethist/N ameublement/N amfetamine/N amfibie amfibietank/S biljard biljart/GMNW biljartbal/M biljartband/N biljartje biljartkeu /S biljartlaken hoepelrok/M hoepelstok/M hoephout hoepla hoepnet/M hoer/ JNVW hoera. 26 okt Snachts heerlijk in mijn natte kut spuiten, Amateur Hoeren Amersfoort, lekkere sex prive ontvangst Sint Oedenrode. Vorige maand op facebook.

Biljartbal in kut amateur hoer amersfoort

PUUR NATUUR NEUKEN EROTISCHE MASSAGE WADDINXVEEN